Hagaskolan

Waldorfskolan i Norrort

under sommaren flyttar vi till Hagalundsgatan 26!

Naturnära miljö

Undervisning i samspel med naturen. Med en friluftsdag i månaden samt dagliga fysiska aktiviteter stimuleras eleverna i linje med vad modern forskning stipulerar.

Trygg och trivsam skolmiljö

Lärartätheten är hög och det sociala klimatet är prioriterat. Vi arbetar också systematiskt kring respekt mellan lärare och elev & elev.

Vår pedagogiska inriktning

Waldorfskolan är en drygt 100 årig pedagogik som finns över hela världen. Istället för att helt ersätta handskrift med skärmtid arbetar vi på ett integrerat sätt både fysiskt och digitalt.

Upptäckarlust

Hos oss står alla elevers sinnen i fokus. Kreativitet, färg och form genomsyrar alla ämnen på ett sätt som inspirerar och väcker lust till lärande.

Måltider

Skolan serverar vegetariska och växtbaserade näringsrika luncher och mellanmål som tillagas av erfarna kockar. Råvarorna är till stor del ekologiska och varieras efter säsong.

Tematisk undervisning

Undervisningen sker ämnesöverskridande & tematiskt. Eleverna följer samma tema under längre perioder med reguljära inslag av estetiska lärprocesser.

Varför är Hagaskolan bra för ert barn?

  • God skolmiljö. En trevlig och trygg skolmiljö ger goda förutsättningar för lärande genom hela grundskolan. Här får eleverna kunskaper samt erfarenheter som förbereder inför vuxen- och arbetslivet.
  • Resultat och välmående. Goda akademiska resultat och elevens välmående är viktiga och skolan erbjuder därför bland annat läxhjälp och en välfungerande elevhälsa. Elevernas föräldrar engageras i vår föräldraförening och får insyn i barnens vardag i skolan.
  • Miljömedvetenhet. Skolan arbetar aktivt med miljömedvetenhet. Många av lektionerna hålls utomhus och eleverna får lära sig om allt från odling till människans samspel med naturen. Eleverna har en friluftsdag en gång i månaden, och fritidsverksamheten spenderar en stor del av tiden ute i naturen. Skolan väljer sina råvaror med noggrannhet och fokus är ekologiskt.
Scroll to Top